• RSS
Terbaru
Loading...

Wednesday, June 11, 2014

Lembaran Muhasabah Harian

in Muhasabah

Muhasabah diriSudahkan Saya Mengingat Allah ketika bangun tidur ?

Sudahkan saya membaca adzkar pagi hari ini ?

Sudahkan saya membaca adzkar sore hari ini ?


Sudahkah saya memelihara seluruh sholat saya dengan berjamaah di masjid pada waktunya?

Sudahkan hari ini melaksanakan rawatib dan nawafil ?

Sudahkah saya memuji Allah atas ni'mat - ni'mat  pendengaran, penglihatan, hati dan
sekalian ni'mat yang lain ?

 Sudahkah saya memanfaatkan waktu-waktu istajabah dan saya berdo'a di dalamnya ?

Sudahkan saya membaca, mengaji, menghafal dan mengamalkan isi Kitabullah ?

Sudahkah hari ini saya mengkaji, menghafal dan mengamalkan hadist Rasullulah ?

Sudahkan hari ini saya bersholawat atas Nabi Muhammad SAW ?

Sudahkan hari ini saya menjengung orang sakit ?

Sudahkan hari ini saya menolong orang muslim ?

Sudahkah hari ini saya menghindari banyak tertawa ?

Sudahkah  hari ini saya memohon Ampunan Allah dari setiap dosa- dosa saya ?

 Sudahkan hari ini saya menangis karena takut siksa Allah ?

Sudahkah hari ini saya memohonkan ampunan bagi orang - orang mu'min dan
muslim laki-laki dan perempuan ?

Sudahkah hari ini saya bersedekah kepada kaum fakir, anak yatim dan orang - orang yang membutuhkan ?

Sudahkah saya menjaga sunnah nabi saya, baik perkataan maupun perbuatan ?

Sudahkah saya mengingat kematian, alam kubur, dan hari berbangkit dengan segala mara bahayanya ?

 Sudahkah hari ini saya sedekah senyuman untuk saudara seiman ?
Sudahkah hari ini saya berbakti kepada kedua orang tua saya ?

Sudahkah hari ini saya memohon perlindungan Allah dari senda gurau kehidupan dunia ?

Sudahkah hari ini saya menuntut ilmu ?

Sudahkan hari ini saya mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya ?

Sudahkan hari ini saya pasrah dan tawakkal dengan takdir  Allah ?

Sudahkah hari ini saya mengawali hari dengan Bacaan Basmalah ?

Sudahkan hari ini saya memuji Allah dengan Hamdalah ?

Sudahkah hari ini saya mensucikan Allah dengan Subhanallah ?

Maka Ni'mat Tuhan Manakah yang Saya Dustakan Hari ini ?