• RSS
Terbaru
Loading...

Wednesday, June 18, 2014

Cara Meraih Keutamaan Taat Kepada Suami

in Akhlak dan adab , Aqidah


Meraih Keutamaan Taat kepada SuamiTidak ada kewajiban yang lebih utama bagi seorang wanita yang telah berumah tangga setelah taatnya kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, melainkan ia harus taat kepada suami.
Sabda Rasullulah صلی الله عليه وسلم :

"Sesungguhnya seorang istri belum dikatakan menunaikan kewajiban terhadap Allah sehingga ia menunaikan kewajiban kepada suaminya seluruhnya. Dan andaikan (suaminya) membutuhkan dirinya di atas kendaraan, maka dia tidak berhak menolaknya." (HR Thabrani).

Diantara perkara - perkara yang harus diperhatikan oleh seorang istri  terhadap suaminya adalah sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga kehormatan dirinya, dan harta suaminya, jika sang suami tidak berada di rumah.

2. Senantiasa bersolek dan berdandan di depan suami, agar ia selalu menyenangkan bila dipandang. Ia juga harus memperindah dan memperlembut suaranya jika sedang bersama suami.

3. Senantiasa menyenangkan suami dengan akhlak yang mulia dan kasih sayang terhadap anak - anaknya.

4. Selalu rela dengan pemberian suami seberapun nilainya. Ia tidak akan menuntut suaminya dengan tuntutan yang memberatkan dirinya atau tidak sanggup dipikulnya. Rasulullah صلی الله عليه وسلم :

"Celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba pakaian dan celakalah hamba perut. Bila diberi ia ridha, dan bila tak diberi ia tidak ridha, celaka dan celaka..." (HR. Bukhari).

5.  Selalu dapat meredam kemarahan suaminya, bersabar dengan ujian yang menimpa rumah tangganya dan selalu bertawakkal kepada Allah Ta'ala atas setiap apa yang diusahakan.

6. Selalu setia kepada suaminya selama tidak dalam kemaksiatan.

7. Memiliki sifat juhud terhadap dunia, tidak berambisi untuk menumpuk harta. karena sifat ambisi kepada dunia dan harta kekayaan akan menyeret untuk melupakan dan meremehkan tugas dan kewajiban sebagai istri.

8. Tidak akan membalas kejahatan dan kedzaliman suaminya dengan kejahatan yang serupa apalagi melebihinya. Ia senantiasa bersabar dan tiada henti - hentinya memberikan nasehat dengan cara yang ma'ruf dan penuh kasih sayang.

9. Selalu memperhatikan anak-anaknya, merawat dan mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang sholih. Ia juga senantiasa menghormati keluarga suaminya, terkhusus kedua orang tua suaminya. karena diantara tujuan seorang lelaki sholih menikah dengan soerang wanita adalah agar wanita tersebut membantu dirinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.

10. Pandai menciptakan suasana sejuk dan nyaman di dalam rumah. Ia berusaha menjadikan rumahnya sebagai lembanh yang nyaman bagi peristirahatan suaminya. Sehingga suami merasakan suasana syurga di dalam rumah. Sekalipun rumah tersebut tidak memiliki fasilitas dan perlengkapan rumah tangga yang mewah.

11. Mampu menjaga harta suaminya dan kehormatan dirinya pada saat suaminya tidak di sisinya. Ia tidak akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan suaminya., baik mengenai dirinya maupun anak-anaknya.

12. Senantiasa menghias diri dengan sikap malu dan tawaddhu', jujur dan benar, tidak berkata dusta atau bersumpah palsu. Ia selalu memenuhi janji dan nazarnya dan ia selalu memohon ampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahannya.

13. Mendoakan kebaikan bagi anak dan suaminya.

14. Seorang muslimah senantiasa meminta maaf kepada suaminya, baik karena kesalahan yang remeh apalagi kesalahan yang besar. Karena sikap selalu meminta maaf akan menjadikan sang suami senantiasa senang terhadap penghormatan tersebut.


Baca Juga "Menghias Diri Dengan Ketaatan" dan "3 Syarat Utama Sempurnanya Ibadah"


Raih amal Sholih : Sampaikanlah walau hanya satu ayat!