• RSS
Terbaru
Loading...

Friday, June 20, 2014

Tips Membina Keutuhan Rumah Tangga Islam

in Akhlak dan adab , Muslimah

Bismillahirrahmanirrahiim...


Tips Membina Keutuhan Rumah Tangga Islam
Image: http://bit.ly/1m61F39

1. Rumah tangga haruslah tegak di atas landasan ketaqwaan dan aqidah yang benar.

2. Masing-masing pasangan hendaknya meniatkan perkawinannya hanya semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan hanya mencari ridha-Nya.

3. Menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan menegakkan hukum-hukum syari'at di dalam rumah semampunya.

4. Masing-masing anggota keluarga mengetahui tugas dan kewajibannya dan menunaikannya sesuai dengan tuntunan syar'i.

5. Hendaklah menjadikan Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam sebagai uswah dan teladan dalam segala tindak-tanduknya.

6. Selalu bermusyawarah dalam setiap persoalan keluarga.

7. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil setiap keputusan.

8. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai tujuan hidupnya dan siap mengorbankan apa saja demi agamanya.

9. Mendahulukan kepentingan Islam daripada keluarga.

10. Mengajak dan mendidik istri untuk selalu menghormati dan berbakti kepada keluarga suami.

11. Menjadikan manhaj tarbiyah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam sebagai panduan dalam mendidik anak dan keluarga.

12. Seorang suami dan istri hendaknya tidak menceritakan keunggulan masing-masing, baik kekayaannya maupun nasabnya atau membanding-bandingkan dengan keluarga orang lain.

13. Sang istri hendaknya selalu bersyukur dan menerima dengan senang hati setiap pemberian suami, apapun bentuknya.

14. Sang istri hendaknya selalu mendahulukan kepentingan suaminya di atas kepentingan manusia lainnya.

15. Masing-masing anggota keluarga jangan sampai terlalu banyak campur tangan dalam urusan masing-masing.

16. Bagi suami jangan sampai menceritakan kelebihan ibunya di hadapan istrinya, baik dalam perkara masakan, kerapian maupun kebersihan.

17. Jangan suka menceritakan kecantikan atau ketampanan orang lain di hadapan masing-masing.

18. Hendaknya keluarga itu berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi anak-anaknya yang mampu mencegah dari kerusakan moral.

19. Masing-masing anggota keluarga hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan agama sekecil apapun larangan itu.

20. Menghidupkan suasana agama di dalam rumah tangga dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah.

21. Bersikap lembut dan kasih sayang dalam mengingatkan kesalahan masing-masing.

22. Menegakkan ibadah-ibadah sunnah secara berjama'ah seperti sholat malam bersama, shoum senin-kamis bersama dll.


Baca Juga "Menjadikan Sabar dan Shalat Sebagai Penolong" dan "Menghias Diri Dengan Ketaatan"


Raih amal Sholih : Sampaikanlah walau hanya satu ayat!